Selectiecriteria

Home » Huurgids » Ik wil huren » Selectiecriteria

Selectiecriteria

Jij bent op zoek naar woonruimte in Groningen. Je zoekt een kamer, studio of appartement voor korte of langere duur. Bij Gruno Verhuur hebben we een breed aanbod met verschillende soorten huurobjecten. De vraag naar passende woonruimte is tegenwoordig erg groot. Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten hanteren we een aantal objectieve selectiecriteria. We werken niet met een puntensysteem of wachtlijst en maken geen onderscheid op inschrijfduur, dus iedereen heeft een gelijke kans.

Onze selectieprocedure werkt als volgt:

 1. Indien een kamer, studio of woning op korte termijn beschikbaar komt zal er een advertentie op de website worden geplaatst onder het kopje Huuraanbod
 2. Als geïnteresseerde woningzoekende kun je op de advertentie reageren, jouw contactgegevens achterlaten en een bezichtiging aanvragen
 3. Binnen enkele dagen neemt een van onze medewerkers contact op met een aantal van de geïnteresseerde woningzoekenden. Aangezien we soms tientallen, soms honderden, reacties krijgen kunnen we helaas niet iedereen uitnodigen voor een bezichtiging.
 4. Indien je een uitnodiging voor een bezichtiging ontvangt staat deze datum en het vermelde tijdstip vast. We zijn gebonden aan de beschikbare tijden van de eigenaar van het huurobject en soms de nog zittende huurder. We kunnen dus helaas geen rekening houden met jouw agenda.
 5. Tijdens de bezichtiging ben jij in de gelegenheid om het huurobject te bekijken en jouw vragen te stellen aan onze verhuurmedewerker.
 6. Indien jij na de bezichtiging enthousiast bent over het huurobject zullen wij jou vragen een screening in te vullen. Aan de hand van de screening kijken we onder andere of jij financieel in staat bent de maandelijkse huurprijs te betalen gedurende de huurperiode.
 7. Naar aanleiding van de resultaten van de screeningsprocedure en in overleg met de eigenaar van het huurobject verneem je binnen enkele dagen of jij het huurobject krijgt toegewezen. Helaas kunnen we maar één iemand feliciteren. De overige geïnteresseerden ontvangen een gemotiveerde afwijzing.
 8. Indien jij het huurobject krijgt toegewezen sturen we jou op korte termijn de huurovereenkomst toe. We vragen je de overeenkomst en bijbehorende bijlagen goed door te nemen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je die stellen aan een van onze medewerkers. De huurovereenkomst kun je uiteindelijk online ondertekenen.
 9. Vervolgens maken we een afspraak voor de gezamenlijke oplevering. Je ontvangt dan de sleutels van het huurobject en we maken een opleverrapport op waarin nog eventuele bijzonderheden worden genoteerd.
 10. Ook ontvang je jouw inloggegevens voor het Huurdersportaal. Dit portaal kun je gebruiken voor het melden van gebreken of het stellen van vragen.
 11. We hopen dat je met veel plezier in het huurobject zal wonen en vragen je rekening te houden met eventuele medebewoners en buren en daarnaast zorgvuldig met het huurobject om te gaan.

Werkwijze

Gruno Verhuur is een verhuurbemiddelaar die fungeert als schakel tussen huurders en verhuurder. We zijn verantwoordelijk voor het contact, beheer en financiële aangelegenheden. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren.

De medewerkers van Gruno Verhuur hebben zich verbonden aan onze werkwijze en worden bijgeschoold over veranderende wet- en regelgeving en worden geïnformeerd om eventuele woondiscriminatie of intimidatie te allen tijde te voorkomen. Dit doen we onder andere door vast te houden aan onze objectieve selectiecriteria voor de toewijzing van huurobjecten aan woningzoekenden.

Als huurder en woningzoekende mag jij erop vertrouwen dat wij zorgvuldig handelen in de screening en selectie van kandidaat-huurders. Dit betekent ook dat een woningzoekende bij een eventuele afwijzing een toelichting ontvangt. Of een huurobject passend is voor een woningzoekende wordt bijvoorbeeld bepaald op basis van verstrekte inkomensgegevens. We willen namelijk voorkomen dat een huurder uiteindelijk in betalingsproblemen komt omdat de huur te hoog is in verhouding met zijn inkomen en vermogen. Daarnaast kijken we naar de samenstelling van het gezin: ben je alleenwonend, samenwonend en met of zonder kinderen. Ook kunnen we vragen om een verhuurdersverklaring van de vorige verhuurder.

Als huurder heb je recht op wettelijke huurbescherming. Via het huurdersportaal kun je vragen stellen over jouw huurobject, bijvoorbeeld wanneer er gebreken zijn aan het huurobject. Een van onze medewerkers zal zo spoedig mogelijk contact met je opnemen om een passende oplossing te vinden. Ten aanzien van gebreken en onderhoud geldt dat een huurder zelf verantwoordelijk is voor een aantal zaken. Hiervoor verwijzen we naar de website van de Rijksoverheid.

Ben je het niet eens met de inhoud van de gesloten huurovereenkomst of de overeengekomen huurprijs, dan kun je ons een mail sturen met je vraag of opmerking naar info@grunovastgoed.nl. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Rijksoverheid.

Per 1 januari 2024 kunnen huurders contact opnemen met het gemeentelijk meldpunt voor huurderszaken. Hiervoor verwijzen we je naar de website van de gemeente Groningen.

Compare Listings

Titel Huur Status Type Oppervlakte Doel Slaapkamers Badkamers